To top
10 Ağu

Çikolatanın Etimolojisi

“Çikolata” kelimesi, İngilizce diline İspanyolcadan girmiştir. Kelimenin İspanyolcadan ne şekilde geldiği tam olarak bilinmemektedir ve birden fazla açıklama bulunmaktadır.

Belki de en fazla belirtilen açıklama, “çikolata” kelimesinin, Aztek dili olan Nahuatl’da bulunan “chocolātl” kelimesinden geldiğidir. Birçok kaynak, Nahuatl dilindeki “chocolātl” kelimesinin, ekşi veya acı anlamına gelen “xococ” kelimesi ve su veya içecek anlamına gelen “ātl” kelimesinden türediğini söylemektedir. Ancak William Bright, “chocolatl” kelimesinin orta Meksika koloni kaynaklarında bulunmaması nedeniyle bu türemenin olamayacağını belirtmektedir

Santamaria, Yucatec Maya dilinde sıcak anlamına gelen “chokol” ve Nahuatl dilinde su anlamına gelen “atl” kelimelerinden türediğini belirtmektedir. Günümüze daha yakın bir zamanda, Dakin and Wichmann, Doğu Nahuatl dilinde “dövülmüş içecek” anlamına gelen bir başka Nahuatl kelimesi olan “chicolatl” kelimesinden türediğini söylemiştir. Bu kelimeyi, köpüren çubuk anlamına gelen “chicoli” kelimesinden türetmişlerdir.

SutluBitter
No Comments

Leave a reply